Статьи

Триступеневий контроль з охорони праці

 1. Що таке триступеневий контроль з охорони праці: нормативний документ
 2. Скачайте документи зі статті
 3. Скачайте зразки потрібних документів, які підготували для вас наші експерти:
 4. Журнал трехступенчатого контролю (зразок)
 5. Положення про трехступенчатом контроль за станом охорони праці
 6. Наказ про трехступенчатом контролі з охорони праці
 7. Як працює триступеневий контроль за дотриманням охорони праці на підприємстві
 8. Перший ступінь контролю з охорони праці
 9. Журнал 1 ступеня контролю з охорони праці - зразок заповнення
 10. Другий ступінь контролю
 11. Третій ступінь контролю з охорони праці
 12. Що таке двоступеневий контроль

Триступеневий контроль допомагає виявляти порушення і відразу вживати заходів щодо їх усунення. Його впровадження дозволяє істотно знизити навантаження на спеціаліста з охорони праці. Розповімо, як це зробити на практиці.

Читайте в статті:

Що таке триступеневий контроль з охорони праці: нормативний документ

Триступеневий контроль (ТСК) не є обов'язковим для всіх без винятку підприємств, однак зарекомендував себе як зручна, прозора, зрозуміла частина системи ВІД. Пряма вимога про впровадження цього принципу міститься тільки в Правилах з охорони праці в будівництві № 336н.

Скачайте документи зі статті

згідно 212 статті ТК і Положення про СУОП (затвердженого наказом Мінпраці від 19.08.2016 р №438н ), Роботодавець зобов'язаний здійснювати контроль за умовами праці на робочих місцях. Один з варіантів реалізації цієї вимоги - введення на підприємстві трехступенчатого контролю.

ТСК - це багаторівнева система безперервного, постійного спостереження за станом охорони праці. Важливо, що в ньому задіяні всі співробітники. Отже, максимум зусиль повинен додаватися до того, щоб персонал був мотивувати до поліпшення власних умов праці, тільки тоді буде досягнутий позитивний ефект. Подібний досвід є, зокрема, на підприємствах, пов'язаних з будівництвом, де такий принцип використовується давно ( наказ Мінпраці № 336н ).

ТСК можна умовно уявити у вигляді піраміди:

I рівень - реалізований персоналом на робочих місцях.

II рівень - оперативний, який проводиться керівниками на місцях.

III рівень - періодичний, який організовується самим роботодавцем.

Законодавством не регламентовано кількість ступенів. Це буде залежати від специфіки виробництва і визначається самим роботодавцем.

Тетяна Чиркина - Головний редактор сайту Trudohrana.ru

Скачайте зразки потрібних документів, які підготували для вас наші експерти:

Для впровадження, організації, проведення ТСК на підприємстві необхідні наступні локальні документи:

 • Накази про введення трехступенчатого контролю і створення комісії (комітету) з ОП.
 • Положення про здійснення моніторингу за ВІД.
 • журнали обліку проведених контрольних заходів.
 • Акт про результати перевірки комісією на III ступені.

Триступеневий контроль за станом охорони праці на підприємстві проводиться з метою регулярного моніторингу умов на робочих місцях, дисципліни персоналу, відповідності виробничого процесу прийнятим нормам.

До завдань ТСК відносяться:

 • виконання всього комплексу заходів з безпеки;
 • призначення відповідальних співробітників;
 • виявлення та ліквідація порушень.

Журнал трехступенчатого контролю (зразок)

Цей журнал призначений для фіксування результатів перевірки. Законодавчо не встановлено обов'язкову форму його ведення, однак найкраще використовувати рекомендовані зразки. коректне ведення журналу допоможе оперативно визначити відповідальних осіб, встановити обставини, вжити заходів щодо усунення.

Положення про трехступенчатом контроль за станом охорони праці

На підприємстві розробляють Положення про ТСК. Воно буде ставитися до локальних нормативних актів, встановлювати структуру, обов'язки, відповідальність кожного рівня, а також основні заходи та параметри контролю. Зазвичай цей документ розробляє служба охорони праці, залучаючи фахівців, які добре знають специфіку роботи свого напрямку. Положення необхідно узгоджувати з профспілкою або іншим органом, який представляє інтереси працівників.

Щоб впровадити в організації ТСК, розробляти окреме положення не обов'язково. Порядок його проведення можна встановити в Положенні про СУОП .

Наказ про трехступенчатом контролі з охорони праці

Наказ складається у довільній формі. У ньому, крім обов'язкових реквізитів, дати, місця, вказуються:

 • підставу (нормативна база);
 • список відповідальних за проведення перевірок осіб;
 • уповноважений на керівництво і координацію роботи співробітник;
 • склад комісії з охорони праці .

Наказ завіряється підписом керівника і печаткою організації. Скачайте зразок наказу про введення ТСК в журналі "Довідник спеціаліста з охорони праці".

Завантажити зразок наказу

Як працює триступеневий контроль за дотриманням охорони праці на підприємстві

«Піраміда» збирається спочатку з «цеглинок» I рівня: невеликих, але регулярних перевірок робочих місць по дільницям підрозділи, змінах або бригадам. Над ними надбудовуються трохи більш рідкісні перевірки по підрозділу в цілому. Останній рівень охоплює всю організацію. Порядок контролю регламентується ГОСТ Р 12.0.007-2009 .

Перший ступінь контролю з охорони праці

В рамках першого ступеня проводиться регулярний моніторинг умов на робочих місцях . Періоди використовуються короткі: одна зміна або робочий день, для того щоб вчасно зафіксувати і запобігти можливим порушенням або упущення. Перевірка проводиться до початку роботи, або протягом зміни.

Перший ступінь відноситься до компетенції безпосереднього керівника робіт (це може бути, наприклад, бригадир, майстер, старші по зміні, черговий і т.д.) спільно з особою, уповноваженим від профспілки або колективу . Якщо в ході перевірочних заходів виявляються які-небудь порушення, запис про це повинна обов'язково бути занесена в журнал I ступені.

Отже, на першому місці перевіряються:

 • Несправність обладнання або інструменту.
 • Умови праці на кожному робочому місці.
 • Стан усіх робочих приміщень, електробезпека, правила складування.
 • наявність необхідних ЗІЗ , А також сигнальних або захисних огороджень.
 • Вжиття заходів щодо усунення порушень, виявлених попередньою перевіркою.
 • Вся документація щодо допуску до роботи і кваліфікації персоналу і т.п.

Журнал 1 ступеня контролю з охорони праці - зразок заповнення

У журналі 1 ступені фіксуються:

 • дата перевірки (при необхідності вказується і час);
 • виявлені порушення;
 • заходи, які треба провести для усунення порушень;
 • відповідальна особа, термін ліквідації порушення;
 • відмітка про виконання;
 • підписи відповідальних осіб.

Другий ступінь контролю

Перевірки проводяться відповідно до затвердженого графіка.

розглядається:

 • Організація контрольних заходів на першому місці.
 • виконання локальних нормативних актів з ОП (наказів, розпоряджень, інструкцій і т.п.).
 • Відповідність прийнятим стандартам, справність виробничого обладнання та інструментів.
 • Дотримання працівниками правил охорони праці.
 • Дотримання термінів профілактичних ремонтів виробничого обладнання, систем забезпечення мікроклімату .
 • Наявність і стан інвентарю з ОП (стендів, плакатів, знаків безпеки і т.п.)
 • Наявність і стан сигнальних, протипожежних засобів, пристроїв, контрольно-вимірювальної апаратури і т.п.
 • Дотримання правил безпеки при роботі з шкідливими або пожежовибухонебезпечними речовинами і матеріалами.
 • Своєчасність, а також якість проведення навчання, інструктажів, перевірки знань з ОП;
 • застосування ЗІЗ .
 • Забезпечення персоналу лікувально-профілактичним харчуванням, молоком, належними пільгами, компенсаціями за роботу в шкідливих або небезпечних УТ.
 • Наявність і стан санітарно-побутових приміщень, пристосувань.
 • дотримання встановленого режиму праці та відпочинку .
 • Готові рішення згідно з чинним законодавством
 • Більше 3 000 заповнених шаблонів
 • Можливість задати питання в експертну підтримку

Третій ступінь контролю з охорони праці

Перевірка здійснюється очолюваної керівником підприємства комісією, до складу якої входять головні спеціалісти, відповідальний за охорону праці, представники колективу. Предмети її багато в чому збігаються з 2 ступенем, додаються такі:

 • Організація перевірочних заходів на 1 і 2 ступенях.
 • Виконання плану по поліпшенню УТ, пунктів колдоговору, угод з охорони праці .
 • Виконання необхідних заходів по підсумку розслідування нещасних випадків, профзахворювань.
 • Технічний стан будівель, споруд, прилеглих територій.
 • Організація лікувально-профілактичного обслуговування персоналу.
 • Підготовка до дій в аварійних або надзвичайних ситуаціях .

За результатами перевірки комісія оформляє акт, а виявлені порушення фіксують в Журналі трехступенчатого контролю того підрозділу, в якому проводилася перевірка.

Результати третього ступеня керівник організації розглядає за участю керівників структурних підрозділів, головних спеціалістів, представників профспілкової організації. Плануються заходи для усунення виявлених проблем, призначаються виконавці, терміни виконання. За підсумками засідання оформляють протокол.

Комплекс контрольних заходів на всіх щаблях є індивідуальним для кожного підприємства і визначається специфікою його діяльності.

Дізнайтеся, як спланувати фінансування заходів щодо поліпшення умов і охорони праці >>>

Що таке двоступеневий контроль

Якщо підприємство не має в своєму розпорядженні значним штатом співробітників, доречно введення не трьох-, а двоступеневої системи. В такому випадку дії на I і II ступені проводить безпосередньо керівник робіт, а III ступінь являє собою проводящуюся раз на місяць розширену перевірку комітетом з ОП спільно з фахівцями та особою, уповноваженою профспілкою.

Новости

Советы для удачного шоппинга в Барселоне.
Шоппинг  в Барселоне У какой женщины при слове «шоппинг» не просыпается инстинкт охотницы, всегда готовой к штурму коммерческого центра или бутика с тем же энтузиазмом, с каким французы когда-то

Магазины Вильнюса
Шоппинг и магазины в Вильнюсе, распродажи и скидки. Шоп-туры в Вильнюс, Литва: бутики, бренды, аутлеты, фабрики, адреса магазинов, отзывы. Вильнюс — сравнительно небольшой город, в котором насчитывается

Отдых в Мальград-де-Мар в июне — отзыв Ильи: путешествие по Испании и культурный шок от увиденного


Шоппинг
Излюбленным местом для многих туристов является остров Крит, который представляет собой самый большой остров Греции. Здесь можно полюбоваться великолепными природными пейзажами и насладиться комфортабельным

Магазины в Ллорет де Мар: торговые центры, рынки и аутлеты.
В последнее время среди туристов особым спросом начали пользоваться испанские города. Да, и еще бы! Многие ведь жаждут посмотреть известные бои быков, прогуляться по старинным улочкам, полюбоваться прекрасной

Ведущий "Орла и Решка. Шопинг" Егор Калейников: "Тяжело было решиться побриться наголо"
Популярный телеведущий в интервью "Сегодня" рассказал об экстриме на съемках, о покупке за 220 тысяч долларов, о том, как крадет души с помощью камеры, и о йо-йо с Аляски. А еще — о том, как чуть не стал

Шоппинг в Лос-Анджелесе
Мировой лидер в бронировании отелей Booking.com отобрал наиболее удобные отели для шоппинга в Лос-Анджелесе — . Для многих посетителей шоппинг является главной целью в Лос-Анджелесе. Это столица киноиндустрии

Шоппинг в Венеции
В Венеции, как и в любом европейском городе, являющемся центром притяжения туристов, очень много небольших магазинов, специализирующихся на продаже как брендовой одежды и обуви, так и ювелирных украшений,

Шоппинг во Вьетнаме
Шоппинг (по-вьетнамски — муа, то есть покупка). Скидка — зам за. Торговцы необходимые слова знают и по-английски. Постепенно, с увеличением во Вьетнаме количества российских туристов, вспоминают или учат

Шоппинг в Куала-Лумпуре. Что можно купить?
Малайзия славится не только лишь башнями Петронас, возле которых очень любят фотографироваться приезжие, а также отличными пляжами, но и шоппингом. Он здесь чуть ли не самый лучший во всём регионе. В столице

Адрес:
пр. Пушкина 16

Телефоны клуба:
056-79-000-37
099-078-90-99
067-689-07-01
093-403-17-02

Режим работы:
ПН – ПТ: 9.00-21.00 СБ: 10.00-17.00

Следите за нами: